Podmínky ochrany osobních údajů

 1. Správce osobních údajů

Jsme společnost LAVA CZ s.r.o., se sídlem Smetanovo náměstí 132, Litomyšl 57002,      IČO: 17567661, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové.

Správcem osobních údajů, které jsou zpracovávány v rámci tohoto webového rozhraní, je www.lavaxplore.cz, je LAVA CZ s.r.o..

Kontaktní údaje správce jsou následující:

 • Adresa: Smetanovo náměstí 132, Litomyšl, 57001
 • Email: pema@lavacomposite.com
 • Telefon: +420775556060

 1. Zásady práce s vašimi údaji

2.1. Osobní údaje zpracovávané v rámci e-shopu

Správce zpracovává osobní údaje kupujícího, které jsou mu poskytnuty v rámci nákupu v e-shopu, a to zejména:

 • jméno a příjmení /IČO
 • adresu
 • telefonní číslo
 • emailovou adresu
 • IP adresu
 • údaje o zakoupeném zboží a službách

Správce dále zpracovává údaje, které jsou získány z cookies. Cookies jsou krátké textové soubory, které jsou ukládány ve webovém prohlížeči návštěvníka. Informace, které jsou pomocí cookies získány, využívá správce k analýze návštěvnosti e-shopu a k personalizaci obsahu a reklamy. Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout.

2.2. Osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

2.2.1. Plnění smlouvy

Vaše osobní údaje zde využíváme ke  zpracování a doručování Vaší objednávky.  V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům např. dopravci, který Vám zásilku doručuje.

Vaše osobní údaje tedy potřebujeme k vyřízení objednávky, doručení zboží, vystavení faktury, řešení reklamací apod.     
 

2.2.2. Oprávněný zájem

Vaše osobní údaje zde využíváme za účelem marketingu:  e-mail marketing: e-mailová obchodní sdělení vám zasíláme na základě vašeho souhlasu. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit tím, že si upravíte nastavení svého uživatelského profilu. Dále stojíme o  zlepšování našich služeb: pomocí historie vašich objednávek a chování na webu dokážeme nabídnout relevantnější nabídky dalšího zboží. K optimalizaci prvků na webu a mimo web (personalizovaná reklama na webu třetích stran) můžeme využívat také nástroje pro testování různých variant (tzv. A/B testování), Google Analytics, Facebook Analytics apod.

Ve zkratce tedy Vaše osobní údaje používáme k zasílání obchodních sdělení, sledování návštěvnosti webových stránek, personalizaci reklamy apod.

2.3. Doba zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje po dobu, která je nezbytná k dosažení účelu zpracování, a to nejdéle po dobu 10 let od ukončení posledního smluvního vztahu se zákazníkem. V případě zpracování osobních údajů z důvodu zasílání obchodních sdělení zpracovává správce osobní údaje po dobu, po kterou zákazník tento souhlas udělil, nejdéle však po dobu 5 let od udělení souhlasu.

2.4. Příjemci osobních údajů

Správce předává osobní údaje třetím osobám pouze za účelem plnění smlouvy smluvního vztahu se zákazníkem, a to zejména dopravcům, poskytovatelům platebních služeb a dalším zpracovatelům osobních údajů.

Za účelem zpracování vašeho požadavku může být zapotřebí, abychom předali vaše osobní údaje jiným společnostem; seznam společností je uveden níže. Může být rovněž zapotřebí předat osobní údaje zpracovatelům, tedy externím poskytovatelům služeb k dalšímu zpracování. Souhlasem se zpracováním osobních údajů souhlasíte s předáním údajů třetím osobám poskytujícím služby v podobě zpracovatelů.

Mezi zpracovatele patří tyto kategorie společností:

 • Přepravní společnosti
 • Marketingové společnosti
 • Účetní společnosti
 • Auditorské společnosti
 • Společnosti poskytující právní služby
 • Společnosti zabývající se personalistikou a vzděláváním

Správce může také předávat osobní údaje také orgánům veřejné moci, pokud je to nezbytné pro plnění zákonných povinností.

 1. Práva zákazníka

Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů a vznesení námitky proti zpracování. Zákazník má také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 1. Zpracování osobních údajů z cookies

Správce zpracovává osobní údaje z cookies za účelem analýzy návštěvnosti e-shopu a personalizace obsahu a reklamy. Zákazník má právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů z cookies. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů z cookies je možné provést na webové stránce e-shopu.

 1. Závěr

Správce se zavazuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy České republiky a Evropské unie. Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

5.1. Změny podmínek ochrany osobních údajů

Správce si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky ochrany osobních údajů. O změně těchto podmínek bude zákazník informován na webových stránkách e-shopu.